A A A zoek »
Vacatures
14-9-2018

De Pieter Zandt scholengemeenschap heeft een Raad van Toezicht (RvT) die onafhankelijk toezicht houdt op de organisatie, in het bijzonder op het College van Bestuur (CvB). Identiteitsaspecten hebben een bijzonder accent bij het houden van dit toezicht. Daarnaast is het interne toezicht werkgever van de bestuurders en fungeert het als klankbord voor het bestuur. De RvT bestaat uit zeven personen. Aan het eind van dit kalenderjaar ontstaan twee vacatures. Voor de vervulling hiervan zoeken wij nieuwe

 Lees meer »
20-9-2018
Het betreft een functie van 0,4 fte.  Lees meer »
20-9-2018
Het betreft een functie van 0,5 fte.  Lees meer »
20-9-2018
Het betreft een functie van 1,0 fte.  Lees meer »
16-10-2018
De assistentie wordt verleend in de afdeling Techniek bij de vakken: PIE (Produceren, Installeren en Energie), BWI (Bouwen, Wonen en Interieur). Vervanging wegens ziekte.  
20-9-2018

Het betreft een functie van 0,5 fte.
Vervanging met perspectief op uitbreiding en vaste aanstelling.

 Lees meer »
20-9-2018
Het betreft een functie van 1,0 fte  Lees meer »
19-9-2018
Als kerndocent geef je aan leerlingen in de onderbouw van het Vmbo (Basis en Kader) in meerdere vakken les. Denk aan Nederlands, wiskunde en godsdienst.   Lees meer »
20-9-2018
Het betreft een functie van 1,0 fte.  Lees meer »
15-10-2018
Naar advertentie  Lees meer »
20-9-2018
Het betreft een functie van 1,0 fte  Lees meer »
20-9-2018

Het betreft een functie van 0,8 fte en vervanging wegens ziekte.

 Lees meer »
20-9-2018
Het betreft een functie van 1,0 fte.   Lees meer »

Personeel

E-mail: sollicitatie@pieterzandt.nl

 

De scholengemeenschap Pieter Zandt is een scholengemeenschap voor reformatorisch onderwijs voor pro-vmbo-havo-vwo. Personeel, leerlingen en hun ouder(s) en/of verzorger(s) weten zich gebonden aan de Bijbel en de gereformeerde belijdenis (-geschriften). 


Heeft u belangstelling voor een baan op onze scholengemeenschap en herkent u zich in ons schoolprofiel? Neem dan contact met ons op via bovenstaand e-mailadres of bel 06-50217489.
Stuur uw sollicitatie voorzien van kerkelijke en zakelijke referenties naar afdeling P&O. t.a.v. mw. J. Kuijers, Postbus 296, 8260 AG Kampen of mail naar sollicitatie@pieterzandt.nl.

Wij hanteren de VGS-sollicitatiecode. Voor informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Kettelarij, directeur onderwijs, tel. 06-50217489.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 


Inloggen | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV