A A A zoek »
Veiligheid

Pesten

Pesten wordt niet geaccepteerd. Word je gepest of zie je dat een ander gepest wordt, maak hiervan melding. Vertellen is geen klikken. Zie voor het meldpunt de rechter kolom op deze pagina.

Diefstal

Gegevens over diefstal, vandalisme en vuurwerk worden centraal verzameld en bewaard. Daardoor hoopt de school zo snel mogelijk de daders te kunnen achterhalen en erger te voorkomen. Bij opheldering wordt de schade verhaald op de dader(s).


Vuurwerk en wapens

Bezit, gebruik of verhandelen van vuurwerk in of nabij de school is niet toegestaan. Dit geldt eveneens voor vuur- en/of steekwapens. Ook voorwerpen, die op zichzelf beschouwd niet een wapen zijn, maar door een leerling wel als wapen gebruikt worden, vallen hieronder en de betreffende leerling krijgt dezelfde straf alsof hij met een wapen heeft gedreigd of gestoken. Deze voorwerpen worden afgenomen en niet meer teruggegeven. De betreffende leerlingen worden zwaar gestraft.


Drugs

Het bezit, gebruik of verhandelen van drugs in of nabij de school is niet toegestaan. Bij overtreding wordt de betreffende leerling met onmiddellijke ingang geschorst. Hiermee wordt de procedure om definitief van school te verwijderen gestart. Dit zijn enkele punten, die ook in de Regels voor de algemene orde en in het Leerlingenstatuut omschreven staan. Verder gelden binnen de school uiteraard ook de regels van algemeen burgerlijk fatsoen en de regels met betrekking tot gedrag dat binnen de maatschappij niet toegestaan is.

Meldpunt pesten

Kampen

mw. M.W. Beekman - Rotte 
mw. W.K. Pastoor- van Putten
C.M. van den Boogaart
K. Speksneijder

Staphorst

G. de Frel
T. van Ommen

Urk

mw. Post
mw. Hakvoort

IJsselmuiden

T. Nieuwenhuis
H. de Bruin
Inloggen | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV