A A A zoek »
Vakantieregeling en verlof
Het kan zijn dat onze vakantieregeling afwijkt van die van andere scholen of van de vakantieregeling die het ministerie van OC&W adviseert. Het zal duidelijk zijn dat zowel personeel als leerlingen zich dienen te houden aan de vakantieregeling zoals die door de Pieter Zandt scholengemeenschap is vastgesteld.
De eerste schooldag na Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren worden er geen toetsen afgenomen. Vakantieverlof voor leerlingen tijdens schooldagen is volgens de Leerplichtwet niet toegestaan. Indien ouders menen op grond van gewichtige omstandigheden toch in aanmerking te komen voor extra verlof voor hun kinderen behoort het verzoek twee maanden daarvoor schriftelijk ingediend te worden bij de teamleider.
Vakanties 2018-2019

Vakantie

Data

Herfstvakantie  ma 22 okt - vr 26 okt 2018 
Dankdag  woensdag 7 november 2018
Kerstvakantie ma 24 dec 2018 - vr 4 jan 2019
Vrije dag maandag 7 januari 2019
Vrije dag * wo 13 februari 2019 
Voorjaarsvakantie  ma 18 feb - vr 22 feb 2019 
Biddag  wo 13 mrt 2019 
Goede Vrijdag   vrijdag 19 april 2019 
Tweede Paasdag ma 22 april 2019 
Meivakantie ma 29 apr - vr 3 mei 2019 
Hemelvaartsdag do 30 mei 2019
Dag na hemelvaartsdag  vr 31 mei 2019 
Tweede Pinksterdag  ma 10 juni 2019
5 dagen voor aan zv  ma 8 juli - vr 12 juli 2019 
Zomervakantie  ma 15 juli - vr 23 aug 2019
1 dag na zv maandag 26 augustus 2019 

* de vrije dag voor alle leerlingen valt dit jaar gelijk met de biddag op Urk
Inloggen | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV