A A A zoek »
Vakantieregeling en verlof
Het kan zijn dat onze vakantieregeling afwijkt van die van andere scholen of van de vakantieregeling die het ministerie van OC&W adviseert. Het zal duidelijk zijn dat zowel personeel als leerlingen zich dienen te houden aan de vakantieregeling zoals die door de Pieter Zandt scholengemeenschap is vastgesteld.
Vakantieverlof voor leerlingen tijdens schooldagen is volgens de Leerplichtwet niet toegestaan. Indien ouders menen op grond van gewichtige omstandigheden toch in aanmerking te komen voor extra verlof voor hun kinderen behoort het verzoek twee maanden daarvoor schriftelijk ingediend te worden bij de teamleider.
Vakanties 2019-2020

Vakantie

Data

Herfstvakantie  ma 21 okt - vr 25 okt 2019 
Dankdag  woensdag 6 november 2019
Kerstvakantie ma 23 dec 2019 - vr 4 jan 2020
Vrije dag maandag 6 januari 2020
Voorjaarsvakantie  ma 17 feb - vr 21 feb 2020 
Biddag  wo 11 mrt 2020 
Goede Vrijdag   vrijdag 10 april 2020 
Tweede Paasdag ma 13 april 2020 
Meivakantie ma 27 apr - ma 4 mei 2020 
Bevrijdingsdag  dinsdag 5 mei 2020 
Hemelvaartsdag do 21 mei 2020
Dag na hemelvaartsdag  vr 22 mei 2020 
Tweede Pinksterdag  ma 1 juni 2020
5 dagen voor aan zv  ma 29 juni - vr 3 juli 2020 
Zomervakantie  ma 6 juli - vr 14 aug 2020
1 dag na zv maandag 17 augustus 2020 
Inloggen | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV