A A A zoek »
Leerlingzorg
Leerlingbegeleiding heeft het welbevinden van onze leerlingen op het oog. Daarvoor staat op de Pieter Zandt scholengemeenschap de mentor centraal. Nagenoeg elke vakdocent is tevens mentor van een klas. De mentor staat in principe voor de totale breedte van de leerlingbegeleiding, waarbij zowel de individuele leerling als de groep aandacht krijgt. Denk hierbij om studie-, keuze- en psychosociale begeleiding. Daarbij gaat het om signalering, ondersteuning, problemen duidelijk maken en zo mogelijk meehelpen aan een oplossing. Begeleiding is gewenst wanneer in het onderwijsleerproces bij de leerling om de één of andere reden stagnatie optreedt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 6 van onze infogids.
Passend onderwijs
Onze school maakt deel uit van een samenwerkingsverband in het kader van passend onderwijs. Zie voor meer informatie de website www.refsvo.nl.  
 Title 
Ondersteuningsplan RefSVODownload
Folders leerlingzorg
 TitleDescription
Folder SOVA/BOFsoc. vaardigheden
Folder RTremedial teaching
Folder ZATzorg advies team
Folder Time Innbegeleiding lln cl4
Folder Pesten Nee! 
Folder LHTleerling hulp team
Folder Rots en water 
Folder Quvier (cl 4)afdeling lln cl4
Inloggen | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV