A A A zoek »
Klachtenregeling
Onze school is aangesloten bij de door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs ingestelde klachtencommissie, die is ondergebracht bij de stichting GCBO. De GCBO is een samenwerkingsverband van geschillencommissies in het bijzonder onderwijs. GCBO doet de administratieve afwikkeling van een klacht, en ook kunt u daar met uw vragen terecht bij een mogelijke klacht. U kunt uw klacht indienen door een brief of een mail te sturen naar GCBO. Bij het in behandeling nemen van een klacht gebruikt GCBO een vragenformulier, dat is te downloaden op de site van GCBO. Dit dient ter ondersteuning van de door u opgestelde klachtbrief en die kunt u gelijk meesturen.

Contactgegevens GCBO: Postbus 82324 | 2508 EH Den Haag | T 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) | E info@gcbo.nl 

Via onderstaande verwijzingen treft u actuele informatie en procedures voor het indienen van uw klacht.

Website GCBO
Klachtencommissie Reformatorisch Onderwijs
Procedure klachtencommissie
Reglement landelijke klachtencommissie GCBO
Vragenformulier

Inloggen | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV