A A A zoek »
Op deze website en in onze schoolgids staat tal van informatie wat voor u als ouders/verzorgers van belang kan zijn. Heeft u toch nog vragen? Neem dan contact met ons op. Mail naar info@pieterzandt.nl of bel ons via het algemene nummer 038 8700800. 
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over het onderwijs: 0800-8051 (gratis), www.postbus51.nl 

Vertrouwensinspectie
Centraal meldpunt 0900 - 111 31 11
tijdens kantooruren 8.00 - 17.00 uur
PTA
Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van de bovenbouw is voor zowel de leerlingen als de ouders in te zien in de ELO-omgeving van Magister
Inloggen | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV