A A A zoek »
Vrij lezen

Pieter Zandt Kampen laat VMBO-ers lezen

Op de Pieter Zandt scholengemeenschap, locatie Kampen, wordt er door VMBO-leerlingen gelezen. Dat gebeurt tijdens een lesuur, er wordt dus bewust onderwijstijd voor ingeruimd. Alle leerlingen van een klas zitten dan stil te lezen, de docent voor de klas leest ook.

Deze vorm van lezen op scholen staat bekend als ‘Vrij Lezen’. Als teamleiders van het VMBO Kampen vinden we lezen zó belangrijk, dat we zoeken naar mogelijkheden om leerlingen te laten lezen onder schooluren. Waarom vinden we lezen zo belangrijk dat we daarvoor onderwijstijd proberen te reserveren? Daar zijn meerdere redenen voor. De eerste is: we zijn een ‘school met de Bijbel’. We willen graag dat (VMBO-)leerlingen zélf in hun Bijbel lezen. En daarvoor moet je wel gewend zijn aan lezen, want Bijbellezen is niet eenvoudig. En verder geeft stillezen in de klas rust in de hoofden van leerlingen, het geeft nieuwe kennis en inzicht, het vergroot de spanningsboog, het traint de concentratie. Lezen is ook bij andere vakken belangrijk, het vergroot woordenschat en spellingvaardigheden.

Kortom: goed kunnen lezen is volgens ons onmisbaar.

Wilt u meer weten? Bijvoorbeeld:

·         Of er onderzoeken zijn die bewijzen dat lezen positieve resultaten heeft?

·         En werkt dat wel bij VMBO-ers?

·         En hoe organiseren we dat dan?

Lees dan hier verder.

Inloggen | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV