A A A zoek »
Het Programma voor Toetsing en Afsluiting staat in de ELO-omgeving van Magister onder documenten/gedeelde documenten.
Uitslag van het examen

Vmbo: 

Geslaagd ben je als:

 1. Je de rekentoets hebt gemaakt. Het cijfer dat je daarvoor haalt, telt niet mee bij de berekening of je wel of niet geslaagd bent.
 2. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers 5,5 of hoger is (dit bereken je door al je centraal examencijfers bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het aantal vakken waarin je centraal examen hebt gedaan). Met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt.
 3. Lichamelijke opvoeding, het kunstvak en je sectorwerkstuk (alleen voor GL/TL) uit het gemeenschappelijke deel ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn.
 4. Je voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer een 5 of hoger hebt behaald.
 5. Je eindcijfers ook aan de volgende eisen voldoen:

a)  Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
b)  Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
c)   Je hebt maximaal één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste één 7 of hoger is, of
d)  Je hebt maximaal twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste één 7 of hoger is.
e)  Geen eindcijfer is 3 of lager. Lees ook wat staat onder ‘Hoe zwaar telt je praktijkvak mee?’ Let op: om te slagen moet je dus aan alle vijf de eisen voldoen.

Wat is het combinatiecijfer?
Het combinatie is het gemiddelde van je eindcijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken. Het combinatiecijfer moet een 4 of hoger zijn. Ook de afzonderlijke beroepsgerichte keuzevakken moeten met een 4 of hoger worden afgesloten.

Hoe bereken je je combinatiecijfer?
Stel, je hebt voor de 4 beroepsgerichte keuzevakken een 7, een 6, een 5 en een 8 gehaald.
Dan bereken je je combinatiecijfer als volgt:
1. Je telt de cijfers op, dus: 7 + 6 + 5 + 8 = 26.
2. Je deelt dit getal door 4, dus: 26 : 4 = 6,5.
3. Je rondt dit getal naar boven af. Je hebt dan het combinatiecijfer 7.


Hoe wordt het eindcijfer berekend?

Op je eindlijst staat per vak het eindcijfer. Dit is de optelsom van het schoolexamencijfer en het centraal examencijfer, gedeeld door twee en naar boven of beneden afgerond. Als het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, wordt het eindcijfer naar beneden afgerond. Als dat cijfer een 5 of hoger is, wordt het eindcijfer naar boven afgerond. Een 5,4 is dus een 5. Een 5,5 is een 6. GL/TL: In een aantal gevallen is het mogelijk dat een leerling een vak kan laten vallen en daardoor alsnog aan de eisen voldoet om te slagen. Dit kan echter pas na de examenuitslag definitief worden vastgesteld.

Havo/Vwo:

Geslaagd ben je als:

 1. Je de rekentoets hebt gemaakt (Havo). Het cijfer dat je daarvoor haalt, telt niet mee bij de berekening of je wel of niet geslaagd bent (Havo).
 2. Je de rekentoets hebt gemaakt en het cijfer 5 of hoger is (Vwo).
 3. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers 5,5 of hoger is (dit bereken je door al je centraal examencijfers bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het aantal vakken waarin je centraal examen hebt gedaan). Met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt (het combinatiecijfer telt hierin niet mee).
 4. 6V: de vakken ckv en lichamelijke opvoeding ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn. 5H: het vak lichamelijke opvoeding 'voldoende' of 'goed' is.
 5. Bij je eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels en wiskunde maar ten hoogste één 5 voorkomt (dus één 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of hoger). Dit is de zogenaamde kernvakkenregeling.
 6. Je eindcijfers ook aan de volgende eisen voldoen:

a) Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
b) Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
c) Je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je eindcijfers is ten minste 6,0 of
d) Je hebt twee 5-en of één 5 en één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je eindcijfers is ten minste 6,0.
e) Geen eindcijfer is 3 of lager, dit geldt ook voor onderdelen van het combinatiecijfer.

Let op: om te slagen moet je dus aan alle vijf de eisen voldoen.

Hoe wordt het eindcijfer berekend?

Het eindcijfer van een vak is het gemiddelde van het schoolexamencijfer (SE) en het centraal examencijfer (CE), afgerond op een geheel cijfer. Als het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, wordt het eindcijfer naar beneden afgerond. Een 5,49 is dus een 5. Als het eerste cijfer achter de komma een 5 of hoger is, wordt het eindcijfer naar boven afgerond. Een 5,50 is dus een 6. Als er voor een vak geen centraal examen is, dan is het cijfer van het schoolexamen ook het eindcijfer.

Uitslag examen Vmbo en Havo/Vwo: woensdag 12 juni

 
 • Gezakte/nog niet geslaagde kandidaten zullen tussen 13.30-14.30 uur (Vmbo) en 16.00-17.00 uur (Havo/Vwo) door de mentor worden gebeld. Zorg er dus voor dat u/jij bereikbaar bent. Op het moment dat alle gezakte / nog niet geslaagde kandidaten zijn gebeld, wordt door de teamleider een mail verstuurd naar ouders en leerlingen. Daarin wordt aangegeven dat alle gezakte / nog niet geslaagde kandidaten zijn gebeld en dat degenen die niet zijn gebeld, geslaagd zijn. Voor het vmbo zal die mail uiterlijk om 15.00 uur worden verstuurd. Voor de havo en het vwo uiterlijk om 17.00 uur. 
 • Een verzoek: neem die middag geen contact op met de administratie of met je mentor.
 • De (examen)cijfers zijn in te zien via Magister. Intekenen voor een eventuele herkansing kan via de ELO. 

Herkansing


De herkansingen vinden plaats van maandag 17 juni tot en met donderdag 20 juni. Zie het rooster. De herkansing van het centraal examen betreft ten hoogste één vak. Door het aanvragen van de herkansing wordt de uitslag een voorlopige uitslag. De aanvraag voor een herkansing moet uiterlijk donderdag 13 juni 22.00 uur binnen zijn.


Vrijdag 28 juni: uitslag examens 2e tijdvak

Examenkandidaten die in het 1e of 2e tijdvak niet geslaagd zijn, krijgen de uitslag voor 10.00 uur telefonisch meegedeeld door de mentor. De cijfers zijn inzichtelijk via Magister. 

Examenuitslag

12 juni 2019

 • Examenkandidaten kunnen hun cijfers inzien in Magister. Vervolgens is het mogelijk om via Magister onder 'activiteiten' in te tekenen voor een eventuele herkansing. 
Diploma-uitreiking
De diploma- of certificatenuitreikingen zijn vastgesteld op D.V:

Inloop vanaf 19:00 uur
Start om 19:30 uur
Dinsdag 2 juli: GL/TL
Woensdag 3 juli: Basis, Kader, Pro
Donderdag 4 juli: Havo/Vwo
Examenreglement HV
Examenreglement VMBO
Inloggen | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV