A A A zoek »
Stichting tot financiele steun

Doelstelling

Tegemoetkoming in de vervoerskosten

De stichting financiële steun (SFS) is opgericht om het voor ouders en verzorgers die van harte achter het reformatorisch onderwijs staan, maar die de vervoerskosten van hun kinderen niet kunnen dragen, mogelijk te maken dat hun kinderen reformatorisch voortgezet onderwijs (blijven) volgen. De SFS hanteert bij de beoordeling van de aanvragen de volgende richtlijnen:


    • Zijn de vervoerskosten hoger dan € 1000 per kind per jaar en is er een redelijke onderbouwing van de aanvraag, dan betaalt de SFS de vervoerskosten boven € 1000 per kind per jaar.
    • Is er sprake van bijzondere omstandigheden, dan kan ook voor (het deel van de) vervoerskosten tot € 1000 euro een aanvraag ingediend worden. Hiervoor vragen wij u om uw verzamelinkomen van het voorgaande jaar mee te sturen.

Wanneer u gebruikt wilt maken van deze regeling, dan vragen wij u hiervoor een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier kunt opvragen bij de heer J. Mulder (jmulder@pieterzandt.nl of via tel. 038-8700940).


Giften voor de SFS

Voor dit doel zijn giften zeer welkom! Wilt u donateur van de SFS worden, dan zien we uw aanmelding graag tegemoet via finadm@pieterzandt.nl.


Contactgegevens van de SFS:

Postbus 296 8260 AG Kampen

Bankrekening SFS NL46RABO0159131316. (RSINnr. 813662734)

De stichting staat los van de schoolfinanciën. Dit betekent dat de school zelf, vanuit haar doelsubsidie (die gericht is op onderwijskundige zaken), hierin niet mag bijspringen. 


Bestuur van de Stichting:

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

A. Wichers, voorzitter
J. van Putten, secretaris/penningmeester
M. Hoefnagel, lid

De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Documenten SFS
Inloggen | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV