A A A zoek »
Medezeggenschapsraad

In overeenstemming met de Wet medezeggenschap op scholen is op de Pieter Zandt scholengemeenschap de medezeggenschapsraad ingesteld. De raad bestaat uit acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen. Voor de ouders wordt er naar gestreefd dat uit elke vestiging één ouder in de MR zitting heeft.

Notulen zijn na inloggen (met het wachtwoord voor Magister) voor ouders en leerlingen inzichtelijk. 
StandaardMagister inlog

Login

Inloggen | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV