A A A zoek »
Het schoolprofiel
 In het schoolprofiel geven we aan:
  • wie we zijn
  • waar we voor staan
  • waar we voor gaan
Klikt u voor het schoolprofiel op de button elders op deze pagina.
De kernwaarden
In het schoolprofiel zijn zes kernwaarden uitgewerkt die richting geven aan ons handelen zowel met betrekking tot het samenleven als het trouw leren.

(Klik links- of rechtsonder op de waaier om te bladeren)

De grondslag
In het schoolprofiel is het grondslagartikel uit de statuten opgenomen.
Grondslag artikel 2: De stichting belijdt en aanvaardt de Heilige Schrift, zijnde het onfeilbaar Woord van God, als enige grondslag voor leer en leven. Zij onderschrijft daarbij de Drie Formulieren van Enigheid (de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelberger Catechismus en de Dordtse Leerregels), zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 - 1619, als op de Schrift gegrond.

Bijbelvertaling en Psalmberijming artikel 3: De stichting en de van haar uitgaande scho(o)(len)(gemeenschap)(pen) maken gebruik van de getrouwe overzetting van de Heilige Schrift uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal volgens het besluit van de in artikel 2 genoemde Nationale Synode en de Psalmberijming van 1773.
In het document 'Visies op toerusting en vorming' staat vermeld wat we onze leerlingen mee willen geven.

Inloggen | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV